Προστασία δεδομένων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το hammambaths.gr δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα σύμβαση ‘Ασφάλειας Συναλλαγών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ καλύπτει και πληροφορεί για όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει το hammambaths.gr και τον τρόπο χρήσης αυτών.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Το hammambaths.gr μπορεί να συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες:

 • πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης για την εγγραφή του στις υπηρεσίες του,
 • πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης για την πραγματοποίηση των συναλλαγών του,
 • πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης όταν επισκέπτεται τις σελίδες του hammambaths.gr και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του,
 • κάθε άλλη πληροφορία που ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης στέλνει στο hammambaths.gr.

Χρήση προσωπικών δεδομένων
Το hammambaths.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών για:

 • τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • την εξατομίκευση του ηλεκτρονικού καταστήματος για το επισκέπτη/χρήστη/πελάτη με την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών/πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών για περισσότερα προϊόντα και τον υπολογισμό αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με το hammambaths.gr,
 • την εκτέλεση των παραγγελιών του χρήστη,
 • την αποστολή αποδείξεων και άλλων παραστατικών,
 • την πραγματοποίηση της διαδικασίας πληρωμής,
 • την αποστολή ενημερωτικών mail/φυλλαδίων σχετικών με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζεται με τη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ενημερώνοντας το hammambaths.gr με mail στο [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση “HAMMAM BATHS – Αγίων Ασωμάτων 17 και Μελιδώνη 1, Θησείο, 10553 Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +302103231073”.

Ασφάλεια Δεδομένων

Το hammambaths.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός αν αυτό καθίσταται απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω. Καθίσταται γνωστό στον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο στο hammambaths.gr θα διοχετεύονται στο προσωπικό του hammambaths.gr και σε πρόσωπα/εταιρίες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών για όνομα του hammambaths.gr προς πραγματοποίηση της παραγγελίας του.

Το hammambaths.gr δεσμεύεται να πάρει κατά το μέτρο του δυνατού όλα τα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του. Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το hammambaths.gr :
– μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αντιπροσώπους, αναδόχους κλπ για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι και τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται στους όρους του παρόντος αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
– θα διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του όταν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές και για την άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων συμφερόντων του hammambaths.gr.

Κλειστε τωρα Ραντεβου